Biuletyn Informacji Publicznej Logo szpitala

Biuletyn Informacji Publicznej

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

- A +

Cel działania


Celem działania Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Do zadań Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. należy wykonywanie świadczeń zdrowotnych służących: zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania, a w szczególności związanych z:

  • leczeniem,
  • badaniem i poradą lekarską,
  • terapią psychologiczną oraz psychiatryczną,
  • rehabilitacją,
  • badaniem diagnostycznym,
  • pielęgnacja chorych.

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny poprzez prowadzenie praktyk i staży specjalizacyjnych.