Biuletyn Informacji Publicznej Logo szpitala

Biuletyn Informacji Publicznej

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

- A +

Majątek


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. dysponuje majątkiem w postaci: wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości oraz ruchomości których łączna wartość na koniec 2021 roku wynosiła 100 895 308,32 zł. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 19 000 000zł.