Biuletyn Informacji Publicznej Logo szpitala

Biuletyn Informacji Publicznej

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

- A +

Rejestry


W Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. prowadzone są rejestry, które znajdują się w poszczególnych komórkach organizacyjnych, stosownie do podziału zadań.Rejestr zarządzeń,
Rejestry uchwał: Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,

  • Rejestr pełnomocnictw,
  • Rejestr zamówień,
  • Rejestr zawartych umów,
  • Rejestr kontroli,
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr poleceń służbowych,
  • Rejestr zdarzeń niepożądanych,
  • Rejestr korespondencji (pisma przychodzące i wychodzące).