Biuletyn Informacji Publicznej Logo szpitala

Biuletyn Informacji Publicznej

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

- A +

Władze spółki


Rada Nadzorcza Spółki

Edyta Owczarek – Pręda – Członkini Rady Nadzorczej

Emilia Szajowska – Członkini Rady Nadzorczej

Izabela Rak – Członkini Rady Nadzorczej

Jerzy Sztangret – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Mieczysław Maksimczyk – Prezes Zarządu