Biuletyn Informacji Publicznej Logo szpitala

Biuletyn Informacji Publicznej

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

- A +

Władze spółki


Rada Nadzorcza Spółki

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Rostocki- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Greń – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Wołoszyn – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Edward Schmidt – Prezes Zarządu

Marek Bestrzyński  – Wiceprezes Zarządu