Biuletyn Informacji Publicznej Logo szpitala

Biuletyn Informacji Publicznej

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

- A +

Ustawy


  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – zapoznaj się z zapisami ustawy tutaj.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zapoznaj się z zapisami ustawy tutaj
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – zapoznaj się z zapisami ustawy tutaj
  • Ustawa z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych – zapoznaj się z zapisami ustawy tutaj